Aanmelden voor logopedie

Onze praktijk werkt alleen met kinderen. Volwassenen kunnen beter geholpen worden door een andere praktijk.

Stap 1: Bij aanmeldingen voor préverbale logopedie zorgt u voor een verwijsbrief van uw arts. Dat kan de jeugdarts van CJG, de huisarts of de kinderarts zijn. Voor alle andere aanmeldingen is geen verwijsbrief nodig.

Stap 2: Bel of mail ons voor een afspraak.

Stap 3: Print en vul volledig in: de Behandelovereenkomst

Stap 4: Indien van toepassing neemt u de verwijsbrief mee. U neemt de ingevulde behandelovereenkomst, pas van zorgverzekering en legitimatie van degene die in behandeling komt mee naar de 1e afspraak.

(Om de behandelingsovereenkomst te lezen en/of printen heeft u Adobe Reader nodig. Indien dit nog niet aanwezig is op uw computer kunt u programma hier verkrijgen).

Uw aanmelding wordt op volgorde van binnenkomst verwerkt en eventueel op de wachtlijst geplaatst.

Voor urgente klachten en afspraken voor préverbale logopedie dient u ons persoonlijk te benaderen, dan kunt u met voorrang behandeld worden.

Behandelafspraken

De behandelingen vinden plaats in onze praktijk. Alleen met een medische indicatie is behandeling aan huis mogelijk. Dat wil zeggen dat de arts die u verwijst dit duidelijk op de verwijsbrief moet vermelden. Verder kunnen wij alleen bij u aan huis komen als u binnen een redelijke straal van onze praktijk woont.

Het aantal behandelingen dat nodig is om de behandeling met goed resultaat af te sluiten is van veel factoren afhankelijk. Dit zal met u tijdens de behandeling besproken worden.

Bij aanvang van de behandeling zal begonnen worden met een anamnese en een onderzoek. Daarna zal met u besproken worden wat u van de behandeling mag verwachten.

Los van de oefeningen tijdens de behandelingen moet er ook thuis geoefend worden. Het herhalen van de oefeningen is een onmisbaar deel van de behandeling. Wanneer u dit niet voldoende doet zal de behandeling onnodig lang duren. Wij houden ons het recht voor om de behandeling dan voortijdig af te sluiten.

Het nakomen van de gemaakte afspraken is van groot belang voor de continuïteit van de behandeling. Wanneer afspraken vaak niet door kunnen gaan is het mogelijk dat wij de behandeling voortijdig stoppen omdat het resultaat van de behandeling dan te beperkt is.

Verkorte betalingsvoorwaarden

Vergoeding van de behandeling vindt meestal plaats door uw zorgverzekering.  Meestal declareren wij rechtstreeks bij uw verzekering. Een enkele keer is dat niet mogelijk en krijgt u de rekening thuisgestuurd. U moet de rekening dan eerst zelf aan de praktijk betalen. Daarna kunt u die indienen bij uw verzekeraar, die het bedrag waar u recht op heeft aan u zal terugbetalen.
Soms krijgt u niets of niet alles vergoed. Om dit van te voren duidelijk te hebben kunt u het best contact opnemen met uw zorgverzekering.
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en moeten uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Te laat afgezegde, of niet nagekomen afspraken moet u zelf betalen.

Met het ondertekenen van de behandelovereenkomst verklaar ik:

  • wanneer mijn gegevens of die van mijn verzekering veranderen ik de praktijk daarvan zo snel mogelijk op de hoogte breng. Als ik dit niet doe, zijn de onkosten die hier het gevolg van zijn, voor mijn rekening.
  • wanneer een afspraak niet door kan gaan ik deze minimaal 24 uur van te voren afzeg. Te laat afgezegde, of niet nagekomen afspraken zal ik zelf betalen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons daar altijd over bellen of e-mailen.