Logopedie

Wat behandelen de logopedisten van praktijk Nilan:

  • een stoornis in de auditieve functies
  • een stemstoornis
  • een taalontwikkelingsstoornis
  • een lees- en schrijfstoornis
  • een articulatiestoornis
  • afwijkend mondgedrag b.v. afwijkend slikken
  • eet- en drinkproblemen bij kinderen (préverbale logopedie)
  • een foutieve spreekademhaling
  • problemen waarbij dyslexietherapie noodzakelijk is

Bij twijfel kunt u het best even persoonlijk contact opnemen.

 

Wij geven u direct advies over de te volgen behandeling. U krijgt altijd van tevoren deskundig en betrouwbaar advies.

Behandelingen worden maximaal 2 x per week gegeven. Een behandeling duurt in principe een half uur. Naast de behandeling bij ons in de praktijk is het belangrijk dat er ook thuis regelmatig wordt geoefend. Dit bevordert het resultaat en kan de behandelduur sterk verkorten.

Voor préverbale logopedie is een verwijzing nodig waar expliciet op vermeld staat dat het om  préverbale logopedie gaat. Deze behandelingen duren in principe een uur.

Wanneer er sprake is van een zogenaamde medische indicatie kunnen de behandeling bij u thuis plaatsvinden. De logopedisten van praktijk Nilan geven uitsluitend behandelingen bij u thuis als de afstand van onze praktijk tot uw huis niet te groot is en u een verwijsbrief heeft waarop staat dat behandeling aan huis noodzakelijk is.

In de schoolvakanties kunnen de logopedische behandelingen meestal gewoon door gaan. De dag en/of tijd waarop u terecht kunt, kan dan wel afwijken.

Lees- en/ of spellingproblemen die het gevolg zijn dyslexie kunnen bij ons behandeld worden. De kosten voor deze behandelingen worden helaas niet vergoed door uw zorgverzekering.

Problemen met de Nederlandse taal of de uitspraak van het Nederlands die ontstaan doordat het Nederlands als tweede taal geleerd wordt, kunnen wij wel behandelen, maar worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

De logopedisten van praktijk Nilan hebben ervoor gekozen om niet met alle zorgverzekeringen een contract af te sluiten. Dat kan betekenen dat u niet alle kosten van de logopedie bij ons vergoed krijgt. Meer informatie hierover vindt u elders op onze site. U kunt ook altijd contact opnemen met uw zorgverzekering voor meer informatie.

Kamer van Koophandel:  Praktijk Nilan voor Logopedie 27354782