Behandeling

Wat behandelen de logopedisten van praktijk Nilan:

 • een stoornis in de auditieve functies
 • een stemstoornis
 • een taalontwikkelingsstoornis
 • een lees- en schrijfstoornis
 • een articulatiestoornis
 • nasaliteits problemen
 • afwijkend mondgedrag b.v. afwijkend slikken
 • eet- en drinkproblemen, ook bij zeer jonge kinderen
 • een foutieve spreekademhaling
 • problemen waarvoor préverbale logopedie noodzakelijk is
 • problemen waarbij dyslexietherapie noodzakelijk is
 • logopedische problemen bij autisme
 • logopedische problemen in combinatie met sensorische informatieverwerkings problemen
 • kinderen die zeer verlegen zijn in communicatie met anderen

De onderstaande verrichtingen worden vergoed door de  zorgverzekeringen waar wij als praktijk een contract mee hebben afgesloten.

 • anamnese en/of onderzoek
 • behandelingen zolang de zorgverlener dit kan verantwoorden naar de zorgverzekering
 • een eindverslag

De onderstaande verrichtingen worden niet vergoed door de zorgverzekeringen waar wij als praktijk een contract mee hebben afgesloten.

 • overleg met school, of andere betrokkenen
 • tussentijdse verslaglegging
 • extra testen die vanuit het oogpunt van de behandeling niet noodzakelijk zijn

Bij twijfel kunt u het best even persoonlijk contact opnemen.

Wij geven u direct advies over de te volgen behandeling. U krijgt altijd van tevoren deskundig en betrouwbaar advies.

Behandelingen worden maximaal 2 x per week gegeven. Een behandeling duurt in principe een half uur. Naast de behandeling bij ons in de praktijk is het belangrijk dat er ook thuis regelmatig wordt geoefend. Dit bevordert het resultaat en kan de behandelduur sterk verkorten.

Wanneer er sprake is van een zogenaamde medische indicatie kunnen de behandeling bij u thuis plaatsvinden. De logopedisten van praktijk Nilan geven uitsluitend behandelingen bij u thuis als u binnen een redelijke afstand van de praktijk woont en u een verwijsbrief heeft waarop staat dat behandeling aan huis noodzakelijk is.

In de schoolvakanties kunnen de logopedische behandelingen meestal gewoon door gaan. De dag en/of tijd waarop u terecht kunt, kan dan wel afwijken.

Lees- en/ of spellingproblemen die het gevolg zijn dyslexie kunnen bij ons behandeld worden. De kosten voor deze behandelingen worden helaas niet vergoed door uw zorgverzekering.

Problemen met de Nederlandse taal of de uitspraak van het Nederlands die ontstaan doordat het Nederlands als tweede taal geleerd wordt, kunnen wij wel behandelen, maar worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

De logopedisten van praktijk Nilan zijn niet aangesloten bij het Parkinsonnetwerk. Voor logopedie bij de ziekte van Parkinson kunt u het beste contact opnemen met een gespecialiseerde collega van het Parkinsonnetwerk.

De logopedisten van praktijk Nilan voldoen niet aan de richtlijn stotteren. Voor stotteren kunt u het best contact opnemen met een stottertherapeut.

De logopedisten van praktijk Nilan hebben niet met alle zorgverzekeringen een contract afgesloten. U kunt het best contact opnemen met uw zorgverzekering. Zij kunnen u vertellen of onze praktijk een contract heeft. Hebben wij geen contract met uw zorgverzekeraar, dan kunnen zij u vertellen hoeveel u vergoed zult krijgen als u logopedie bij ons volgt.