Vergoeding

Vergoeding van logopedie:

In principe worden alle logopedische behandelingen vergoed vanuit het basispakket.

De logopedisten van praktijk Nilan zijn lid van de Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en kwaliteitsgeregistreerd, voor sommige zorgverzekeringen is dit een voorwaarden om tot vergoeding over te kunnen gaan.

De logopedisten van praktijk Nilan hebben voor 2024  geen contract met Achmea zorgverzekeringen, Zorg & Zekerheid, Eucare en Eno zorgverzekeringen. Let op, dit is de overkoepelende merknaam! Er zijn enkele andere merknamen die hier ook onder vallen. Patiënten die bij praktijk Nilan logopedie krijgen en verzekerd zijn bij een van deze zorgverzekeringen, krijgen de rekening thuis gestuurd. U kunt deze bij uw verzekering indienen, afhankelijk van uw polis krijgt u een deel van de kosten vergoed. U kunt het best vooraf bij uw zorgverzekering navragen hoeveel u vergoed krijgt!

De logopedisten van praktijk Nilan hebben in 2024 wel een overeenkomst met VGZ, CZ, Menzis, DSW, ASR , VRZ, en ONVZ  zorgverzekeringen en de merknamen die onder deze verzekeringen vallen!

Logopedist en dyslexiebehandelaar Angelique van Hamburg behandeld logopedische problemen op kosten van de zorgverzekering. Behandelingen gericht op het verbeteren van de spelling en/of het lezen komen niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking, u moet de kosten hiervoor zelf betalen.

Vrijwel alle logopedische problemen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Uitzondering hierop zijn logopedie als er uitsluitend problemen zijn met het Nederlands als tweede taal en als het gaat om dyslexietherapie. Een onderzoek om te bepalen of het om deze problemen gaat, of een ander logopedisch probleem, wordt meestal wel  vergoed door de zorgverzekeringen.

Mocht u twijfelen over de vergoeding van uw klachten (of die van uw kind) neem dan contact op met uw zorgverzekering.

Maakt  uw kind gebruik van een AWBZ-voorziening of van een PGB, dan is het meestal niet mogelijk om ook nog logopedie bij uw zorgverzekering te declareren. Voor de zekerheid kunt u het beste informatie inwinnen bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven voor ongecontracteerde logopedische zorg in 2024 bij praktijk Nilan:

  • Reguliere zitting logopedie E 48,30 per half uur.
  • Uittoeslag                                E 18,50 per keer.
  • Telefonische zitting              E 23,– per keer, voor gesprekken langer dan 15 min.
  • Onderzoek                              E 96,60 voor het eerste half uur.
  • Vervolg afspraken                 E 48,30 per half uur.
  • Behandeling préverbale logopedie    E 96.60,– per uur.
  • Verslag aan derden (dus anderen dan de verwijzer)   E 96,60

Welk deel u van deze kosten u vergoed krijgt is afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Voor de precieze vergoedingen kunt u het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar.