Vergoeding

Vergoeding van logopedie:

In principe worden alle logopedische behandelingen vergoed vanuit het basispakket.

De logopedisten van praktijk Nilan zijn lid van de Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en kwaliteitsgeregistreerd, voor sommige zorgverzekeringen is dit een voorwaarden om tot vergoeding over te kunnen gaan.

De logopedisten van praktijk Nilan hebben voor 2017 geen contract met Zilveren Kruis zorgverzekeringen en de Friesland zorgverzekeringen. Let op, dit is de overkoepelende merknaam! Er zijn enkele andere merknamen die hier ook onder vallen. Patiënten die bij praktijk Nilan logopedie krijgen en verzekerd zijn bij een van deze zorgverzekeringen, krijgen de rekening thuis gestuurd. U kunt deze bij uw verzekering indienen, afhankelijk van uw polis krijgt u een deel van de kosten vergoed. U kunt het best vooraf bij uw zorgverzekering navragen hoeveel u vergoed krijgt!

De logopedisten van praktijk Nilan hebben in 2017 wel een overeenkomst met Menzis, Zorg en Zekerheid, Multizorg, DSW, CZ, VGZ en de merknamen die onder deze verzekeringen vallen!

Logopedist en dyslexiebehandelaar Angelique van Hamburg behandeld logopedische problemen op kosten van de zorgverzekering. Behandelingen gericht op het verbeteren van de spelling en/of het lezen komen niet vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking, u moet de kosten hiervoor zelf betalen.

Vrijwel alle logopedische problemen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Uitzondering hierop zijn logopedie als er uitsluitend problemen zijn met het Nederlands als tweede taal en als het gaat om dyslexietherapie. Een onderzoek om te bepalen of het om deze problemen gaat, of een ander logopedisch probleem, wordt meestal wel  vergoed door de zorgverzekeringen.

Volwassenen die voor logopedie naar praktijk Nilan komen, moeten altijd rekening houden met het eigen risico (het wettelijk verplichte deel en eventueel het vrijwillige deel). Een enkele keer worden logopedische behandelingen helemaal niet vergoed, bijvoorbeeld logopedie voor het afleren van een accent.

Mocht u twijfelen over de vergoeding van uw klachten (of die van uw kind) neem dan contact op met uw zorgverzekering.

Het tarief voor niet gecontracteerde logopedische zorg is in 2017 E 45,98 per behandeling van een half uur.

Maakt u/ uw kind gebruik van een AWBZ-voorziening of van een PGB, dan is het meestal niet mogelijk om ook nog logopedie bij uw zorgverzekering te declareren. Voor de zekerheid kunt u het beste informatie inwinnen bij uw zorgverzekeraar.

Voor 2018 hebben de logopedisten van praktijk Nilan de volgende keuzes gemaakt m.b.t. de overeenkomsten met zorgverzekeraars:

Contract geaccepteerd met:

Menzis groep  

Menzis                                                                                               3322

Anderzorg                                                                                         3333

 

DSW                                                                                                   7029

Stad Holland                                                                                    7037

InTwente                                                                                           3344

DSW RMA                                                                                          3355

ASR

Amersfoortse                                                                                    9018

Ditzo                                                                                                    3336

Aevitae                                                                                               3328

 

VRZ

ONVZ                                                                                                3343

VvAA                                                                                                 3343

PNO zorg (ONVZ)                                                                            3343

Salland (ENO)                                                                                  7032

Hollandzorg (ENO)                                                                         7032

Zorg Direct (ENO)                                                                           7032

OMW Zorg & Zekerheid U.A.                                                        7085

 

VGZ-groep

VGZ zorgverzekeraar

Label VGZ                                                                                         7095

Label BewUZT                                                                                  7095

Label MVJP                                                                                        7095

Volmacht Aevitae                                                                             8956

VGZ voor de zorg NV

Label IZZ                                                                                            9015

IZA Zorgverzekeraar NV

Label IZA                                                                                            3334

NV zorgverzekeraar UMC

Lbel UMC                                                                                            0736

NV VGZ Cares

Volmacht Aevitae (NV VGZ Cares)                                                  3330

Volmaccht Caresco (NC VGZ Cares)                                               8995

Unive Zorg

Label Unive                                                                                        0101

Label SZVK                                                                                         0212

Label Zekur                                                                                        0101

Label Zorgz. Verz.                                                                             0101

 

CZ-groep

OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar UA            9664

OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Aanvul. Zorgverzek. UA      9664

CZ                                                                                                     9664

OHRA Zorgverzekering                                                               9664

OHRA Ziektekosten                                                                       9664

Delta Lloyd                                                                                      9664

 

Contract geweigerd met:

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis                                                                                 3311

Pro Life                                                                                             3311

OZF                                                                                                    3314

Interpolis                                                                                          3313

FBTO                                                                                                  3351

Avero Achmea                                                                                 3329

Volmacht Caresco/ Nedasco                                                          8960

Volmacht IAK                                                                                   8971

Volmacht Aevitae                                                                            8958

 

De Friesland                                                                                     7064

Kiemer                                                                                               7064

 

Caresq (IptiQ)

Promovendum                                                                                  3353

Besured                                                                                               3353

Narianal Academic                                                                           3353

Wij hebben dit overzicht met grote zorg samengesteld, maar er kunnen altijd fouten ingeslopen zijn. Wilt u helemaal zeker zijn of de logopedisten van praktijk Nilan een overeenkomst met uw zorgverzekering zijn aangegaan, dan kunt u het best zelf contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Tarieven voor ongecontracteerde logopedische zorg in 2018 bij praktijk Nilan:

Reguliere zitting logopedie E46,– per half uur.

Uittoeslag                                E18,– per keer.

Telefonische zitting              E23,– per keer, voor gesprekken langer dan 15 min.

Onderzoek                              E92,– voor het eerste half uur.

Vervolg afspraken                 E46,– per half uur.

Behandeling préverbale logopedie    E92,– per uur.

Verslag aan derden (dus anderen dan de verwijzer)   E92,–

Welk deel u van deze kosten u vergoed krijgt is afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Voor de precieze vergoedingen kunt u het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar.